بازیابی کلمه عبور

کاربر گرامی

چنانچه از صحت اطلاعات ثبت شده خود در سيستم شرکت پارس آنلاين اعم از آدرس ایميل و شماره تلفن همراه اطمينان داريد ، با تکميل موارد خواسته شده در زير می توانيد نسبت به دريافت کلمه عبور خود اقدام نماييد

چنانچه از صحت اطلاعات ايميل و تلفن همراه خود در سيستم پارس آنلاين اطلاع نداريد ، با شماره 1585 (واحد پشتيبانی فنی ) تماس حاصل نماييد.